Akt notarialny to ważny dokument urzędowy, będący potwierdzeniem zaistniałej czynności prawnej. Jest on niezbędny w sytuacji kiedy planujemy przeniesienie własności nieruchomości, zrzeczenie się dziedziczenia czy też nabycie nowego mieszkania. W naszej kancelarii notarialnej sporządzamy akty notarialne dla klientów z Warszawy i okolic. Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszą kancelarią.

 

Dokumenty wymagane do sporządzenia aktu notarialnego

Poza dowodami osobistymi stron, występujących w akcie notarialnym, w przypadku aktu sprzedaży czy też darowizny działki lub też lokalu należy okazać:

  • numer księgi wieczystej
  • dowód kupna nieruchomości
  • poświadczenie wartości przedmiotu umowy
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uiszczeniu właściwego podatku.

Treść aktu notarialnego

Formułowanie treści aktu notarialnego przez notariusza, następuje po okazaniu dokumentów. Treść aktu musi zawierać

  1. Dzień, miesiąc, rok oraz miejsce zawarcia aktu notarialnego, a także imię, nazwisko i adres siedziby notariusza
  2. Dane osób, biorących udział w czynności prawnej: imiona i nazwiska ich oraz ich rodziców, razem ze wskazaniem miejsca zamieszkania
  3. Stwierdzenia z ustawy Prawo o notariacie oraz treści prawne, niezbędne dla przeprowadzanej czynności prawnej. Muszą się w nim znaleźć oświadczenia stron i podpisy wszystkich osób biorących udział w czynności prawnej oraz notariusza

Odczytanie aktu

Ostatnim etapem podczas sporządzania aktu jest jego odczytanie przez notariusza. Bez odczytania dokument nie jest prawomocny. Notariusz musi również mieć pewność, że wszystkie osoby zrozumiały akt i tym samy nie zgłaszają do niego uwag. Jeśli wszystkie osoby obecne podczas odczytania aktu są zgodne co do jego treści, pada ostateczne stwierdzenie, które zamyka całą czynność. Uznaje się, że dokument odczytano, przyjęto i podpisano. Zanim jednak akt zostanie podpisany przez klienta, zaleca się sprawdzenie, czy jego treść jest zgodna ze stanem faktycznym i czy dane, związane z księgą wieczystą, są poprawnie naniesione.

Akt notarialny przy zakupie nieruchomości

Akt notarialny to ważny dokument prawny, który zawiera wszystkie niezbędne informacje związane z transakcjami dotyczącymi nieruchomości. Służy jako dowód własności i nakreśla prawa i obowiązki obu stron zaangażowanych w transakcję. Informacje o akcie notarialnym są szczególnie ważne, ponieważ są poświadczone przez notariusza, co zapewnia, że dokument jest prawnie wiążący. Niezależnie od tego, czy kupujesz, czy sprzedajesz nieruchomość, posiadanie aktu notarialnego jest niezbędne, aby chronić swoje interesy i uniknąć potencjalnych sporów w przyszłości. Upewnij się więc, że posiadasz wszystkie niezbędne informacje dotyczące aktu notarialnego przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji na rynku nieruchomości.